Elmehed Bergkvist & Partners AB

Elmehed, Bergkvist & Partners är specialiserade på att utifrån psykologiskt perspektiv arbeta med ledarskapsfrågor, urvalsbedömningar, kompetensförsörjning och konflikthantering.
Uppdragen genomförs alltid med vetenskapligt väldokumenterade metoder samt egen lång erfarenhet som grund.
Vårt fokus är kundnytta.

Elmehed Bergkvist & Partners AB
Box 703 96
107 24 Stockholm
+46708 706214

Du är välkommen att kontakta oss.
Se övriga kontaktuppgifter under fliken Kontakt

WORLD TRADE CENTER, KLARABERGSVIADUKTEN 70, BOX 70396, 107 24 STOCKHOLM

Elmehed-sidfot-1.png

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in