Elmehed Bergkvist & Partners AB

Grupputveckling/ Utbildning

Grupputveckling

Grupper kan i perioder fungera mer eller mindre effektivt. Vi fokuserar på att skapa ett mer gynnsamt arbetsklimat i gruppen. Målet är att gruppen på bästa sätt ska lösa sitt uppdrag.

Utbildning

Vi skräddarsyr olika typer av utbildning utifrån psykologiskt perpektiv. Det kan handla om stresshantering, svåra samtal, utvecklings- och avvecklingssamtal.

WORLD TRADE CENTER, KLARABERGSVIADUKTEN 70, BOX 70396, 107 24 STOCKHOLM

Elmehed-sidfot-1.png