Elmehed Bergkvist & Partners AB

Rekrytering/Urval/ Kompetenskartläggning

Rekrytering

Vi sköter hela processen eller delar av den, alltifrån kravprofil, annonsutformning, administration av ansökningar till intervjuer.

Urval

Att utifrån kravprofil utvärdera externa och/eller interna kandidaters lämplighet för en viss tjänst. Vi använder psykometriska test, olika personlighetsinstrument och djupintervju.

Kompetenskartläggning

Utförs på interna kandidater som står inför nästa steg i karriären eller om medarbetare av annan anledning vill byta roll. Utförs även på gruppnivå, finn den nödvändiga kompetensen för att lösa gruppens uppgift.

WORLD TRADE CENTER, KLARABERGSVIADUKTEN 70, BOX 70396, 107 24 STOCKHOLM

Elmehed-sidfot-1.png