Elmehed Bergkvist & Partners AB

Ledarutveckling/ Coaching

Ledarutveckling

Man kan antingen vara ny i sin ledarroll eller ställas inför nya situationer/förutsättningar som gör att man behöver ett bollplank. Fokus är den personliga upplevelsen av situationen eller problemet. Antalet tillfällen man ses varierar.

Coaching

Personer i nyckelroller som behöver ventilera problem eller svårigheter, får hjälp med att hitta nya angreppssätt på situationer man kört fast i.

WORLD TRADE CENTER, KLARABERGSVIADUKTEN 70, BOX 70396, 107 24 STOCKHOLM

Elmehed-sidfot-1.png